Stichting KKA

Wordt vriend van de KKA voor 15 euro per jaar


De Stichting Kinderkunstakademie geeft speciaal ontwikkelde kunstprogramma's aan kinderen met een beperking.

_

_

_

Doelstelling:

De Stichting Kinderkunstakademie verzorgt kunstlessen die gericht zijn aan jongeren met een beperking zich creatief te ontwikkelen, met als doel de omgeving te laten zien waar de mogelijkheden van deze jongeren liggen om hun zelfvertrouwen te stimuleren.

De Kinderkunstakademie stimuleert de ontwikkeling op het gebied van Kunst voor kinderen met een beperking streeft ernaar om gelijksoortige projekten in de regio te realiseren

Dit heeft geresulteerd in de volgende projecten:

V.S.O middenschool Mytylschool Trappenberg
In het speciaal (voortgezet) onderwijs worden kunstlessen niet of nauwelijks gegeven. Het doel van de Kinderkunstakademie is dan ook dat alle kinderen uit het speciaal (voortgezet) onderwijs in aanraking te laten komen met kunst.
Met gemotiveerde kunstenaars (vrijwilligers), streven we naar een direkte samenwerking tussen de kunstenaars en de leerling.
Een aantal maanden lang komen de kunstenaars 1 of 2 ochtenden op school en verzorgen de kunstlessen.
Aan het einde van het projekt is er een expositie waarbij alle kunst door de hele school hangt. De ouders, kinderen, leerkrachten, kunstenaars en de sponsoren worden hiervoor uitgenodigd.

Kunst daagt uit tot bewondering voor elkaar, emoties te tonen en plezier te beleven!

De lessen worden laagdrempelig gegeven, abstracte Kunst prikkelt de fantasie en iedereen kan er aan meedoen. Op de blog (nieuws) geeft Maja Boot uitleg over de lessen met foto's.

Vriend kinderkunstakademie

Knop Wordt vriend voor €15 per jaar.

Knop Abonneeer U op de nieuwsbrief.

Knop Afmelden voor de nieuwsbrief

Knop inloggen

Incasso starten door penningmeester.

Maak een nieuwsbrief.

Foto-album .

Word vriend van de stichting kinderkunstakademie. door een storting van €15 op rekening 1024.86.751 stelt u een kind in staat om een seizoen kunstles te krijgen. ook ontvangt ontvangt u 4 keer per jaar een nieuwsbrief waardoor u op de hoogte blijft van nieuwe activiteiten.
Geef hiervoor uw e-mailadres aan de stichting door.

Bestuur:

Richard Bertels     -Voorzitter
Hans van Vuurde     -Penningmeester/Secretaris
Maja Boot        -Algemeen Adviseur